Event Tag: Học trải nghiệm 3 buổi miễn phí

HỌC TRẢI NGHIỆM 3 BUỔI MIỄN PHÍ TẠI ISTART

“Cách duy nhất để bạn nói được một ngôn ngữ mới là bắt đầu nói ngôn ngữ đó, dù kém đến đâu!”. Có 3 yếu tố quyết định khả năng thành công trong việc học ngoại ngữ của bạn, đó là: thời gian, động lực và phương pháp học hiệu quả. Tham gia sự kiện để tìm ra con đường thành công trong việc chinh phục tiếng Anh giao tiếp của bạn.