BỎ TÚI NHỮNG CÂU NÓI ĐỐN TIM HỘI CHỊ EM NHÂN NGÀY 20-10 BẰNG TIẾNG ANH